Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen avustus kesällä 2017

03.03.2017 - 02.06.2017

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen avustus kesällä 2017

Puolangan kunta tukee puolankalaisten nuorten kesätyöpaikkoja kesä-elokuussa 2017.

Avustukseen oikeutetun on oltava työsuhteen alkaessa täyttänyt 15 vuotta ja työsuhteen
päättyessä ei ole saanut täyttää 19 vuotta ja jatkaa opintojaan syksyllä 2017 ja ei ole
saanut muuta työtä.  Työ kestää vähintään kaksi viikkoa (yhteensä 60 h). Tuen suuruus on
270 €.

Nuoret hakevat itse suoraan kesätöihin yrityksiin, yhteisöihin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin
sekä mahdollisesti myös kuntaan. Oman vanhemman yrityksessä/samassa taloudessa
asuvan kotitaloudessa ei avustuksella voi työskennellä.  Työnantajan tulee olla
puolankalainen tai työnantajalla tulee olla pysyvä toimipiste Puolangalla.  Työnantajan on
käytettävä avustussumma kokonaisuudessaan nuoren palkkakustannuksiin.  Summa ei
sisällä sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja.  Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen
mukaan. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajalle, kun palkanmaksu on todisteellisesti
suoritettu ja muut ehdot täyttyvät.  Maksua on haettava kunnalta 30.9.2017 mennessä.

Avustussumma on myös mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen.  Nuorelta edellytetään 4H-
yhdestyksen koordinoiman ja järjestämän Yrittäjäkoulutuksen suorittamista sekä yrityksen
perustamista 4H-yhdistyksen kautta.

Nuori on oikeutettu vain yhteen avustukseen.

Hakemuslomakkeita saa myös kunnanviraston asiakaspalvelupisteestä.

Hakemus

Avustuksen hakuaika päättyy pa 2.6.2017 klo 15.00.

Lisätietoja: Eeva Lauronen puh: 08-615 54515 tai sähköposti eeva.lauronen(at)puolanka.fi

Puolanka 23.2.2017

Kunnanhallitus

Takaisin uutislistaan

Täältä löydät Puolangan ajankohtaiset asiat ja tiedotteet.