Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen avustus kesällä 2018

05.03.2018 - 01.06.2018

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen avustus kesällä 2018

Puolangan kunta tukee puolankalaisten nuorten kesätyöpaikkoja kesä-elokuussa 2018.
Avustukseen oikeutetun on oltava työsuhteen alkaessa täyttänyt 15 vuotta ja työsuhteen
päättyessä ei ole saanut täyttää 19 vuotta ja jatkaa opintojaan syksyllä 2018 ja ei ole saanut
muuta työtä.  Työ kestää vähintään kaksi viikkoa (yhteensä 60 h). Tuen suuruus on 280 €.

Nuoret hakevat itse suoraan kesätöihin yrityksiin, yhteisöihin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin sekä
mahdollisesti myös kuntaan.  Oman vanhemman yrityksessä/samassa taloudessa asuvan kotitalou-
dessa ei avustuksella voi työskennellä.
Työnantajalla tulee olla pysyvä toimipiste Puolangalla.  Työnantajan ja käytettävä
avustussumma kokonaisuudessaan nuoren palkkakustannuksiin.  Summa ei sisällä
sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja.  Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Tuki
maksetaan jälkikäteen työnantajalle, kun palkanmaksu on todisteellisesti suoritettu ja muut
ehdot täyttyvät.  Maksua on haettava kunnalta 28.9.2018 mennessä.

Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston asiakaspalvelupisteestä sekä kunnan nettisivuilta:
www.puolanka.fi/ajankohtaista
Avustuksen hakuaika päättyy pe 1.6.2018 klo 15.00.
Lisätietoja Eeva Lauronen puh: 08-615 54515 tai sähköposti eeva.lauronen(at)puolanka.fi
Puolanka 5.3.2018
Kunnanhallitus


Takaisin uutislistaan

Täältä löydät Puolangan ajankohtaiset asiat ja tiedotteet.