Strategia


”Tulevaisuuteensa luottava elinvoimainen maaseutukunta Puolanka elää paikallisesta yrittäjyydestä ja tarjoaa kattavat palvelut kuntalaisille ja matkailijoille.”

Syyskuussa 2014 kunnanvaltuusto hyväksyi vuosille 2014–2020 strategian, jossa määritellään edellä esitetyn vision lisäksi kunnan toimintaa sekä päätöksiä ohjaavat strategiset päämäärät. Esiin nostetut viisi päämäärää ohjaavat Puolankaa kohti vision toteutumista: 

Strategian taustalla vaikuttavat ja kaikkea toimintaa läpileikkaavat Puolangan kunnan arvot turvallinen arki, yrittäjähenkisyys sekä kuntalaisen puolella.

Puolangan kunnan strategia 2014–2020 (pdf 0,46 Mt)