Talousarvio

Joka vuoden loppuun mennessä kunnanvaltuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion, jossa huomioidaan kunnan talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviota hyväksyessään valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviota noudatetaan kaikessa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa. Se toteuttaa kuntastrategiaa ja turvaa edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen.

Talousarvio 2016 (pdf, 1,72 Mt)

Talousarvio 2015 (pdf ,1,66 Mt)

Talousarvio 2014 (pdf, 1,16 Mt)

Talousarvio 2013 (pdf, 0,76 Mt)

Talousarvio 2012 (pdf, 0,64 Mt)

Talousarvio 2011 (pdf, 0,55 Mt)