EU:N TIETOSUOJA-ASETUS

GDPR eli lyhenne sanoista General Data Protection Requlation on yleinen EU:n tietosuoja-asetus, joka tuli voimaan keväällä 2016 ja asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen. Asetus korvaa henkilötietolain ja vaikuttaa siten niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on turvata kaikkien EU:n kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja muun muassa verkkopalveluissa. 

Puolangan kunta tallentaa asiakkaiden tarpeellisia tietoja kunnan rekistereihin. Asiakasrekisterien tiedot voivat olla paperiasiakirjoja tai tallennettuna sähköisesti. Tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä nitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Informaatiovelvoite ja tietosuojaperiaate

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää, että rekisterinpitäjä laatii pitämistään henkilörekistereistään rekisteriselosteen. Tälle sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Puolangan kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteita. Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Tarkastuspyyntölomake

Rekisteritietojen korjaamispyyntölomake

 

Tietosuoja- ja rekisteriselosteita:

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Puolankajärven koulun oppilasrekisteri

Puolankajärven koulun oppilashuollonrekisteri

Puolankajärven koulun perusopetuksen Wilma-tietosuojaseloste

Puolangan lukion opiskelijarekisteri

Puolangan lukion opiskelijahuollonrekisteri

Puolangan lukion Wilma-tietosuojaseloste

Puolankajärven koulun kameravalvontarekisteri

Nuorten valmennuspaja Sarka ja Etsivä nuorisotyön rekisteriseloste

Honkavaaran hiihtokeskuksen/kuntosalin kameravalvonta rekisteriseloste

Kainet-kirjastojen Axiel Nordic Oy:n Aurora -kirjastojärjestelmän rekisteriseloste

Puolangan Kansalaisopiston tietosuojaseloste