Opetus ja koulutus

Sivistysosasto vastaa Puolangan kunnan päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, kansalaisopiston, kirjaston sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Puolangan kunnassa opetus- ja koulutuspalveluja tarjoavat päivähoito ja esiopetus, perusopetus, jota annetaan Puolankajärven koulussa, sekä Puolangan lukio. Kansalaisopisto ja kirjasto toimivat omina yksiköinään.

Sivistysosaston palveluista vastaavat sivistysjohtaja ja perusopetuksen vastuualueen esimies.