Päivähoito ja koulutus

Sivistystoimi vastaa Puolangan kunnan perusopetuksen, kansalaisopiston, kirjaston sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Puolangan kunnassa opetus- ja koulutuspalveluja tarjoavat perusopetus, jota annetaan Puolankajärven koulussa, sekä Puolangan lukio.

Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta vastaa Touhula Varhaiskasvatus Oy.

Kansalaisopisto ja kirjasto toimivat omina yksiköinään.

Sivistysosaston palveluista vastaavat sivistysjohtaja ja perusopetuksen vastuualueen esimies.