OPPILASKUNTA

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaat ovat valinneet luokittain yhden edustajan oppilaskunnan hallitukseen ja hallitus on valinnut puheenjohtajakseen Susanna Juntunen (9A). Oppilaskunta pystyy vaikuttamaan koulun toimintaan; näin moniin asioihin saadaan mukaan oppilaan näkökulma. Jäsenille annetaan vastuuta ja he pääsevät vaikuttamaan koulutyöhön ja kouluympäristöön. Oppilaskunnan jäsenet ovat olleet mukana esim. opetussuunnitelmatyössä ja järjestyssääntöjen laatimisessa. Lisäksi on järjestetty monenlaista yhteistoimintaa kuten juhlia, tapahtumia, teemapäiviä ja -viikkoja. Myös tukioppilaat toimivat oppilaskunnan kanssa yhteistyössä. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Ulla Paso ja Ritva Varpu.

Oppilaskunnan hallituksessa ovat mukana myös 3. - 6. luokkien edustajat ja heidän varajäsenensä.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lv. 2016 – 2017:

Väisänen Kerttu 3A

Moilanen Simeon 4A

Mikkonen Valtteri 5A

Turpeinen Onni 6A

Holappa Jere 7A

Moilanen Asta 7A

Väyrynen Riku 8A

Rahikkala Nino 9A