OPPILASKUNTA

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaat ovat valinneet luokittain yhden edustajan oppilaskunnan hallitukseen ja hallitus on valinnut puheenjohtajakseen Niko Rusasen (4A). Oppilaskunta pystyy vaikuttamaan koulun toimintaan; näin moniin asioihin saadaan mukaan oppilaan näkökulma. Jäsenille annetaan vastuuta ja he pääsevät vaikuttamaan koulutyöhön ja kouluympäristöön. Oppilaskunnan jäsenet ovat olleet mukana esim. opetussuunnitelmatyössä, järjestyssääntöjen laatimisessa ja opettajien valinnoissa. Lisäksi on järjestetty monenlaista yhteistoimintaa kuten juhlia, tapahtumia, teemapäiviä ja -viikkoja. Myös tukioppilaat toimivat oppilaskunnan kanssa yhteistyössä. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Teija Hilli, Piia Kvist ja Maarit Seppänen.

Oppilaskunnan hallituksessa ovat mukana myös 3. - 6. luokkien edustajat ja heidän varajäsenensä.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lv. 2017 – 2018:

Väisänen Iida 3A

Rusanen Niko 4A

Mäkäräinen Lassi 5A

Nevalainen Janika 6A

Turpeinen Onni 7A

Kemppainen Matias 8A

Holappa Jere 8A

Rantahalvari Inka 9A