OPPILASKUNTA

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaat ovat valinneet luokittain yhden edustajan luokilta 3 – 9 oppilaskunnan hallitukseen ja hallitus on valinnut puheenjohtajakseen Jere Holapan (9A). Oppilaskunta pystyy vaikuttamaan koulun toimintaan - näin moniin asioihin saadaan mukaan oppilaan näkökulma. Jäsenille annetaan vastuuta ja he pääsevät vaikuttamaan koulutyöhön ja kouluympäristöön. Oppilaskunnan jäsenet ovat olleet mukana esim. opetussuunnitelmatyössä ja järjestyssääntöjen laatimisessa ja opettajien valinnoissa. Lisäksi on järjestetty monenlaista yhteistoimintaa kuten juhlia, tapahtumia, teemapäiviä ja -viikkoja. Myös tukioppilaat toimivat oppilaskunnan kanssa yhteistyössä. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Jenni Kaartinen ja Eine Moilanen.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lv. 2018 – 2019:

3A Jankkila Mariel

4A Niittyalho Emilia

5A Väisänen Aleksi

6A Seppänen Eetu

7A Hyttinen Iida-Alisa

8A Turpeinen Onni

9A Kemppainen Matias

9A Holappa Jere