TUKIOPPILAAT

Tukioppilaat toimivat oppilaskunnan alaisena. Tukioppilastoiminta on aloitettu Suomessa MLL:n toimesta vuonna 1972. Ideana on, että toinen nuori pystyy usein paremmin vaikuttamaan toisen nuoren käyttäytymiseen kuin aikuinen. Jokainen koulu on omanlaisensa kokoonpano ja tukioppilastoiminta muotoutuu yksilöllisesti koulun mukaan. Tavoitteena on parantaa koulun jäsenten välisiä suhteita ja luoda hyvää henkeä. Tukioppilaat ovat tavallisia nuoria, reiluja kavereita, joihin voi luottaa ja jotka saavat tehtäväänsä koulutuksen. Nykyiset 7. ja 8. luokkalaiset osallistuvat koulutukseen tulevana lukuvuotena. Tukioppilaat järjestävät koulussamme erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä yhdessä oppilaskunnan kanssa.

TUKIOPPILAAT LV. 2016 - 2017

8. luokka                                             

Hartikainen Inka                            

Karvonen Silja

Kemppainen Henrikki

Kemppainen Juuso                       

Seppänen Laura                          

9. luokka   

Nuorala Johannes

Tolonen Laura

Väisänen Emma