Wilma on siirtynyt eri palvelimelle. Samassa yhteydessä myös Wilma-ohjelma on uudistunut.
Uudistuksesta voit lukea tästä linkistä
: Oppilas- ja huoltajatiedote
Voit kirjautua Wilmaan tästä linkistä: https://wilmapuolanka.kainuu.fi

Huoltajien Wilma-tunnusten luonti avainkoodin avulla. Ohje tässä linkissä: Huoltajien Wilma-tunnusten luonti

Voit kirjautua Wilmaan tästä linkistä: https://wilmapuolanka.kainuu.fi/

Koulumme käyttää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä Wilma-ohjelmaa.
Wilmaa käytetään internet-selaimella, joten ohjelmaa voi käyttää vaikkapa kotoa tai työpaikalta käsin.

Wilman avulla huoltajat voivat
* Nähdä läksyt ja koepäivät
* Seurata oppilaan arvosanoja
* Selvittää ja ilmoittaa poissaolot
* Wilmassa on tulostettavissa poissaoloanomuslomake
* Päivittää omat ja oppilaan yhteystiedot
* Viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa
* Vastata palautekyselyihin
* Lukea koulun tiedotteet

Wilman avulla oppilaat voivat
* Nähdä läksyt ja koepäivät
* Nähdä arvosanat
* Viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa 

Tunnusten yhdistäminen: roolin lisääminen
Ohje löytyy tästä linkistä: Tunnusten yhdistäminen