Vireillä olevat kaavat

22.06.2022

Vireillä olevat kaavat

Koirankangas ja Hirvivaara-Murtiovaara:

Puolangan Koirakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Puolangan Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimapuiston
osayleiskaava

Puolangan Ukonkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

Ukonkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saate, Hietavaaran tuulivoimapuiston uudelleen nähtäville asettaminen.

Kaavoituskatsaus 2021 

Kaavoituskatsaus 2022

Hietavaara:

Kuulutus Hietavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutuksen arviointisuunnitelma uudelleen nähtäville.

Yhteysviranomaisen lausunto Hietavaaran tuulivoimapuisto -hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta

Saapuneet lausunnot ja mielipiteet

Kuulutus Hietavaaran tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointimenettely vireille
Lausuntopyyntö osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja yva-suunnitelma
Hietavaaran osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja yva-suunnitelma
Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiohjelmasta
Yhteysviranomaisen lausunnon liite: lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta

Koirankangas ja Hirvivaara-Murtiovaara:

Kaavoitusaloite Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimahankkeiden osayleiskaavojen laatimisesta

Kirkonkylä:

Kuulutus kirkonkylän asemakaavan osittaisen muuttamisen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Puolangan kirkonkylän asemakaavan osittainen muuttaminen

Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 107, 114 ja 118 sekä niihin liittyvillä katu- ja
virkistysalueilla Luonnosvaiheen valmisteluaineiston nähtäville asettaminen

Kirkonkylän asemakaavan osittainen muutos, kartta

Kirkonkylän asemakaavan osittainen muutos, selostus

Kuulutus kaavaehdotus

Kaavaehdotuksen selostus kk

Kaavaehdotuksen kartta kk

Kongasjärvi

Kongasjärven ranta-asemakaavan kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Kongasjärven ranta-asemakaava ehdotus

Kongasjärven luntoselvitys ranta-asemakaavaa varten

Kongasjärven ranta-asemakaavan argeologinen inventointi

Kongasjärven ranta-asemakaavan argeologinen inventointi

Pieni-Paljakka

Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja Kotilan osayleiskaavan muutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

PIENI-PALJAKAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA JA KOTILAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS (PUOLANKA)

Takaisin uutislistaan

Täältä löydät Puolangan ajankohtaiset asiat ja tiedotteet.