Tarkastuslautakunta 2021-2025

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnallliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

PUHEENJOHTAJISTO

Väyrynen Heikki, puheenjohtaja

Moilanen Toivo, varapuheenjohtaja
 

JÄSENET 
Jankkila Marjo
Pisto Marja 

Varajäsenet
Heikkinen Jorma
Sarsila Kalle
Heikkinen Anna
Seppänen Tellervo