Tarkastuslautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnallliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

PUHEENJOHTAJISTO

Kinnunen Heli, puheenjohtaja

Rajala Seppo, varapuheenjohtaja
 

JÄSENET 
Köngäs Martti
Sutinen Anna-Maija 

Varajäsenet
Nuorala Juha
Mikkonen Arvo
Moilanen Marketta
Kurttila Pirkko-Liisa