Hankkeet

Puolangan kunta on toteuttanut säännöllisesti erilaisia hankkeita liittyen muun muassa työllistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tälle sivulle on koottu lisätietoa sekä käynnissä olevista että päättyneistä hankkeista. 

Käynnissä olevat hankkeet:

Kansainvälistä ja kestävää kasvua Paljakkaan -hanke

Päättyneitä hankkeita:

Biokeskushanke

ePuolanka

Kullervo