ePuolanka

ePuolanka-hankkeessa keskitytään eri tahojen yhteistyöllä luomaan uusia, erityisesti sähköisiä, toimintatapoja sekä varmistamaan, että kuntalaiset osaavat hyödyntää niitä.

Hankkeessa kehitetään monikanavaisuutta kunnan ja yritysten palvelutarjonnassa ottamalla käyttöön videoasiointipalvelu, jonka avulla kunnan- ja valtionhallinnon sekä yritysten kanssa asioiminen ajasta ja paikasta riippumatta videoyhteyden välityksellä on mahdollista.

Hankkeen aikana Puolangalle luodaan selkeä ja yhtenäinen, digitaalisuuteen pohjautuva, tapa viestiä kunnan tarjoamista mahdollisuuksista asumiseen, vapaa-ajan viettoon ja yrittämiseen sekä tehdään Puolankaa tunnetuksi hyvänä paikkana asua, mökkeillä ja viettää lomaa.

Hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella ja se liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteeseen M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla, joilla parannetaan maaseudulla toimivien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. 

Oulujärvi Leaderin kehittämisstrategiassa hanke liittyy teemaan 'Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä' ja toteuttaa sen tavoitetta 'Palvelujen monipuolistaminen', jonka toteuttamiseksi tuetaan muun muassa julkisen sektorin, yritysten ja yhdistysten yhteistyötä sähköisten palvelujen luomiseksi. 

Hankkeen esite

Linkkejä:
Kuntalaiskyselyn tulokset
Videoasiointi