KANSAINVÄLISTÄ JA KESTÄVÄÄ KASVUA PALJAKAN KANSAINVÄLISEEN MATKAILUUN -hanke

Puolangan kunnan hallinnoima kehityshankkeen toiminta alkaa kesäkuussa 2019 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Hankeen taustalla on sekä nykyisten yritysten halu hakea kasvua kansainvälisiltä matkailumarkkinoilta että alueelle tulevien uusien yrittäjien tulevat investoinnit. Hankesuunnitelmaan on valittu toimenpiteet, jotka lähtökohtaisesti vaikuttavat kustannustehokkaimmin kasvu- ja kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseen sekä kansainvälisen matkailuosaamisen kasvuun.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä on mm. kesän ja syksyn tuotteistaminen, Paljakan osallistuminen kansainvälisiin myyntitapahtumiin, kansainväliset markkinointikampanjat, Paljakan matkailupalvelujen sekä Paljakan matkailutuotteiden vienti onlinevarattaviksi. Online-varattavuuden paranemisen odotetaan näkyvän myös kansainvälisten omatoimimatkailijoiden varausten kasvuna. Kansainvälisiin myyntitapahtumiin osallistumisen tavoitteena on ja kansainvälisten matkanjärjestäjien myyntiin pääseminen. Hankkeen pitkän aikavalin tavoite on, että vuonna 2021 Paljakan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut vähintään 20 % vuodesta 2018.

Kehityshankkeen tavoitteena on myös kestävän matkailun ajattelun tuominen Paljakan matkailuyritysten ja matkailukeskuksen arkeen ja kestävän matkailun osaamisen kehittyminen. Kestävä matkailu on Suomen kansainvälinen matkailussa erittäin ajankohtainen ja siitä ennustetaan tulevan merkittävä lomakohteen valintakriteeri niin matkailijoille kuin matkanjärjestäjillekin. Hankkeen mahdollistamin resurssein Paljakassa järjestetään teemaan liittyviä työpajoja ja Paljakan lähtötilanteesta ja tärkeimmistä teeman kehittämiskohteista saadaan asiantuntijan arvio. Yritykset hyödyntävät työpajojen antia ja asiantuntija-arviota päätöksenteossaan Visit Finlandin Sustainable Finland - kehitysohjemaan lähtemisestä.

Paljakan tavoitteena on olla vuonna 2025 ympärivuotinen, kansainvälinen, kestävän kehityksen matkailukeskus.

Hankkeen kustannusarvio on 227 623 €, josta Kainuun Liiton myöntämän EARK-rahoituksen osuus on 70 % ja loppurahoitus tulee Puolangan kunnalta (21 %) ja Paljakan matkailukeskuksessa toimivilta matkailuyrityksiltä (9 %).

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019–31.12.2020 ja kokonaiskustannusarvio on 227 623 €, johon Kainuun Liitto on myöntänyt TL 1 EAKR/valtion rahoitusta 159 336 € (70 %). Hankkeen 30 %:n omarahoitusosuus tulee Puolangan kunnalta (21 %) ja Paljakassa toimivilta matkailuyrityksiltä (9 %).

Lisätietoja: Leena Penttinen, 044 2696 777, leena.penttinen@puolanka.fi

Ystävällisin terveisin

PUOLANGAN KUNTA