Puolangan biokeskus

Puolangan biokeskus –hankkeen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa ja synnyttää biojalostustoimintaan keskittyviä investointeja Puolangan kuntaan kaavoitettavalle laajalle biokeskuksen toiminta-alueelle, joka sijoittuu nykyisen lämpölaitoksen yhteyteen ja läheisyyteen. Hankkeen tavoite on synnyttää uusia työpaikkoja sekä luoda paikallista kannattavaa biojalostustoimintaa ja siten vahvistaa aluetaloutta.

Hankkeen keskeisiä alkuvaiheen toimenpiteitä ovat biokeskusalueen kaavoitus- ja aluesuunnitelman laadinta, jotka mahdollistavat alueelle suunnitellut bioenergiainvestoinnit. Hankkeen ensivaiheessa suunnitellaan kunnan lämpölaitoksen saneeraus ja haketerminaali sekä selvitetään biokaasulaitoksen investointimahdollisuus, jotka kokonaisuudessaan palvelevat bioenergiakeskuksen tarpeita.

Lämpölaitossuunnitelmassa huomioidaan alueelle kaavailtavat energianielut ja energiantuotantomuodot. Haketerminaali ja sen yhteydessä selvitettävä koneellinen kuivausmahdollisuus esim. klapien osalta edesauttavat puun energiakäyttöön liittyvän liiketoiminnan kehittymistä. Biokaasulaitoksen osalta erilaiset kaasun käyttökohteet ja ravinteiden kierrätysmahdollisuus ovat merkittävä osa suunnitellun investoinnin taloudellisuutta. Myös alueen omaa sähköntuotantoa selvitetään.

Hankkeessa kartoitetaan investointeja toteuttavia yrittäjiä sekä toimintaan liittyviä sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, jotka edistävät osaltaan investointien toteutumista alueelle. Aluesuunnittelussa huomioidaan alueelle tulevien toimintojen nivoutuminen toisiinsa syötteiden, sivuvirtojen sekä alueen käytön näkökulmasta. Eri toimintojen synergiahyödyillä on mahdollista parantaa kilpailukykyä ja tuotantovarmuutta.

Puolangan biokeskushankkeen toteutusaika on 1.3.2016–30.11.2018 ja budjetti 283 000 €. Kainuun Etu Oy toteuttaa Puolangan biokeskus -hanketta yhteistyössä teknologia- sekä maaseutuyritysten, Puolangan kunnan ja bioenergia-alan asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaavat EAKR 70 %, kuntarahoitus 12,8 % ja yritykset 17,2 %. Varsinaiset alueelle tulevat investoinnit rahoitetaan erikseen.

Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä myös muualla Kainuun alueella, sillä hankkeesta saatavaa tietoa ja toimintamalleja jaetaan esimerkiksi hankeyhteistyön kautta. Yhteistyötä tehdään muun muassa Kasvua Kainuuseen (Kainuun Etu) sekä Metsätalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman kanssa (Kainuun Etu, Metsäkeskus, Oulun yliopisto/Kajaanin yliopistokeskus).

Lisätietoja:
Sauli Jäntti
projektipäällikkö
+358 44 551 4628
sauli.jantti@kainuunetu.fi

Kainuun Etu Oy
Intelli, Seminaarinkatu 2, 87100 Kajaani
www.kainuunetu.fi

Puolangan kunnanvirasto
Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka
www.puolanka.fi

Matkakertomus Kestilä Liminka
Puolangan biokeskuksen aluesuunnittelun 3D-esittelyvideo