Strategia

Valtuusto hyväksyi 20.2.2018 § 4 vuosille 2018–2025 strategian, jossa määritellään kunnan visio ja päätöksiä ohjaavat strategiset päämäärät ja tavoitteet.  Vuoden 2018 osalta esitetään myös toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt ja seuranta.

Puolangan kunnan strategia 2018-2025 (pdf)