Tilinpäätös

Tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa ja se sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi, ja kunnanhallitus laatii edellisen vuoden tilinpäätöksen aina maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2018

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2015

Tilinpäätös 2014 (pdf 1,37 Mt)

Tilinpäätös 2013 (pdf 1,15 Mt)

Tilinpäätös 2012 (pdf 0,96 Mt)

Tilinpäätös 2011 (pdf 0,97 Mt)

Tilinpäätös 2010 (pdf 0,679 Mt)