EU:N TIETOSUOJA-ASETUS

GDPR eli lyhenne sanoista General Data Protection Requlation on yleinen EU:n tietosuoja-asetus, joka tuli voimaan keväällä 2016 ja asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Asetus korvaa henkilötietolain ja vaikuttaa siten niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on turvata kaikkien EU:n kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja muun muassa verkkopalveluissa. 

Puolangan kunta tallentaa asiakkaiden tarpeellisia tietoja kunnan rekistereihin. Asiakasrekisterien tiedot voivat olla paperiasiakirjoja tai tallennettuna sähköisesti. Tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä nitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Informaatiovelvoite ja tietosuojaperiaate

Puolangan kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Tarkastuspyyntölomake

Rekisteritietojen korjaamispyyntölomake

Puolangan kunnalle saapuvat tietopyynnöt

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Rekisteritietojen tarkastuspyyntöjen hinnat:

Mikäli asiakas haluaa tiedot paperisena, häneltä peritään maksu, joka on
2€/mv-tuloste, värituloste 5€/tuloste. Kopiointimaksut maksetaan
kunnanvirastolle asiakaspalvelupisteelle.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteita:

Tietosuojaseloste Puolangan kunnan verkkokauppa

Tietosuojaseloste Puolangan kunnan verkkomaksuliittymä

Honkavaaran hiihtokeskuksen/kuntosalin kameravalvonta rekisteriseloste

Kainet-kirjastojen Axiel Nordic Oy:n Aurora -kirjastojärjestelmän rekisteriseloste

Puolangan omatoimikirjaston kamera- ja kulunvalvontajärjestelmän rekisteriseloste

Koulukuljetuksen oppilasrekisteri

Kuntosalikorttien tietosuojaseloste

Lastensuojeluilmoitusten rekisterin tietosuojaseloste

Lastensuojelurekisterin tietosuojaseloste

Luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste

Luovutettujen viirien rekisteriseloste

Nuorten valmennuspaja Sarka sekä Etsivä nuorisotyön tietosuojaseloste

Puolangan Kansalaisopiston tietosuojaseloste

Puolankajärven koulun oppilasrekisteri

Puolankajärven koulun oppilashuollonrekisteri

Puolankajärven koulun perusopetuksen Wilma-tietosuojaseloste

Puolankajärven koulun kameravalvontarekisteri

Puolangan lukion opiskelijarekisteri

Puolangan lukion opiskelijahuollonrekisteri

Puolangan lukion Wilma-tietosuojaseloste

Toimeentuloturvarekisterin tietosuojaseloste

Työnhakijatietokannan tietosuojaseloste (kuntarekry.fi palvelu)

Webropol kysely- ja tiedonkeruusovelluksen tietosuojaseloste

Yksityistien kunnossapidon avustusrekisterin tietosuojaseloste

Puolangan kunnan tietosuojavastaava

(08 )-6155 441 (ma-pe klo 8 - 15)