Hautausmaat

Puolangan vanha kirkkomaa

Puolangan kirkon lähistöllä sijaitseva vanha kirkkomaa on yksi vanhimmista näkyvissä olevista historiallisista muistomerkeistä Puolangalla. Ennen kuin Puolangan seurakunta käynnisti hautausmaan kunnostamisen, monista eri lähteistä kerättiin yhteen kaikki tieto, mikä hautausmaasta on saatavilla. Tiedonsirpaleita kerättiin kirkon arkistosta, kirkonkirjoista ja muistitiedoista. Hautausmaa on ollut käyttämättömänä jo yli sadan vuoden ajan, joten tietoja löytyi melko vähän. Esimerkiksi karttoja hautojen sijainneista ja niihin haudatuista ei ole olemassa. Tavallisen kansan puuristit ovat lahonneet, mutta Kurimon Ruukin aikaisia takorautaristejä seisoo yhä pystyssä. Hautausmaalla lepää muun muassa Isa Aspin sydänystävä Joel Backman.

Huosiusniemen hautausmaa
Huosiusniemen hautausmaa sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä kirkosta Puolankajärven Kirkkoselän ja Taivallahden välisellä niemellä seurakunnan omistaman lukkarin virkatalon Valkolan maalla. Maaperä on valtaosaltaan kuivaa ja kivetöntä hiekkamaata kohoten männikköisenä harjuna kymmeniä metrejä järven pinnan yläpuolelle, joten sopivampaa ja kauniimpaa hautausmaa-aluetta
tuskin löytyy moneltakaan paikkakunnalta. Hautausmaan nimi tulee vanhasta sanasta huosin, joka tarkoittaa tuohisuikaleista tehtyä puuastioiden ja lattioiden pesuun tarkoitettua pesuvälinettä. Siunauskappelihuoneen ikkunaa koristaa  puolankalaisen taidemaalari Niilo Hyttiseltä tilattiin lasimaalaus työnimeltään Kaipaus.

Latvan kylähautausmaa
Kotilankylällä Paljakkavaaran juurella sijaitseva hautausmaa syntyi tarpeesta saada vainajat nopeasti maan poveen, jottei heitä tarvinnut kuljettaa kymmenien kilometrien päässä sijaitseviin kirkkomaihin. Latvajärven Rauhanniemi on ollut hautausmaana ainakin 1800-luvun puolivälistä lähtien. Perimätiedon mukaan ensimmäinen haudattu vainaja olisi ollut joku Talkkunamäen mummu.

Lylykylän hautausmaa
Lylykylän hautausmaa sijaitsee Suomen valtion omistamassa Lylyjärven Kirkkosaaressa ja se on ainoa Puolangalla edelleen käytössä oleva saarihautausmaa. Perimätiedon mukaan saaren männyssä oli aikoinaan kaiverrettuna vuosiluku 1729.  Näin ollen Lylykylän hautausmaa on Suolijärven saarihautausmaatakin vanhempi ja toimi mitä ilmeisimmin aikanaan sekä puolankalaisten että myös lähellä Lylykylää asuvien suomussalmelaisten viimeisenä leposijana. Saareen pääsee kesäisin veneellä, jota voi lainata seurakunnalta.

Sankarihautausmaa
Puolangan sankarihautausmaa perustettiin talvisodan alettua kirkkovaltuuston päätöksellä 21.1.1940. Suomen sodissa kaatuneiden hautausmaalla on Walter Mikkolan suunnittelema sankaripatsas "Vartiossa oleva sotilas", joka paljastettiin 2.10.1956.

Suolijärven hautausmaa
Hautausmaa sijaitsee Kirkkosaaressa, joka tunnetaan myös nimellä Karhusaari. Hautausmaa on Ylä-Kainuun ensimmäinen virallinen hautausmaa, jonka perustamiseen Turun piispa Juhana Brovallius antoi luvan 1749 ja joka oli toiminnassa 1749-1881. Hautausmaalla sijaitsee vuonna 1969 pystytetty puolankalaissyntyisen arkkitehti Jouko Heikkisen suunnittelema useita metrejä korkea, kivistä muurattu, vaikuttava muistomerkki. Venematka saarelle on noin kolme kilometriä Suolijärven yleiseltä rannalta, missä on veneitä vuokrattavana, lisätietoja Suolijärven kyläyhdistys puh. (08) 753 739.

Törmänmäen hautausmaa Voipua
Voipuan hautausmaa sijaitsee Voipuanjärven itärannalla. Pitkien, jopa yli neljänkymmenen kilometrin vaikeiden etäisyyksien vuoksi kyläläiset tekivät 1885 aloitteen oman hautausmaan saamiseksi ja jo seuraavana vuonna saatiin senaatilta lupa hautausmaan perustamiseen kylän yhteismaalle.

Lisätietoja hautausmaista Puolangan seurakunnalta puh. (08) 751 288.
Hautausmaaesite