Kulttuuri ja vapaa-aika

Monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat keskeisessä roolissa kunnan elinvoimaisuutta ja ihmisten hyvinvointia rakennettaessa. Huolehtiakseen edellä mainituista Puolanka tarjoaa kuntalaisilleen palveluita ottaen huomioon kaikki ikäryhmät aina vauvasta vaariin:

Kuntalaisten kohtaamispaikkana ja kulttuurin välittäjänä toimii kirjasto. Kirjasto tarjoaa lukemista kaikenikäisille, ja siellä muun muassa järjestetään vaihtuvia taidenäyttelyitä.

Puolangalla toimii museo ja useita aktiivisia kulttuuritoimijoita, jotka värittävät Puolangan kulttuurikenttää teatterin, musiikin ja maankuulun pessimismin hengessä.

Liikuntatoimi paitsi varmistaa, että liikunnan harrastamisen perusta on kunnossa, myös tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää sitä: liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntapaikkojen rakentamisesta, korjauksesta ja ylläpidosta sekä järjestää erilaisia liikuntatapahtumia ja -palveluita.

Lasten ja nuorten kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa edistää aktiivisesti kunnan nuorisotoimi, joka järjestää kunnan alueella paitsi tapahtumia kuten konsertteja myös leirejä ja matkoja kunnan ulkopuolelle.

Vapaa-aikaan lisätekemistä tarjoaa myös Puolangan kansalaisopisto, jonka monipuolisesta valikoimasta jokainen löytää itselleen jotakin.