LAINA-AJAT JA MAKSUT

Laina-ajat

Kirjat ja nuotit                                                  4 viikkoa
Äänikirjat, moniviestimet, kielikurssit            4 viikkoa
Kaijan kassi                                                      4 viikkoa
CD -levyt                                                          4 viikkoa
DVD -levyt                                                        2 viikkoa
Lehdet                                                              2 viikkoa
    - paitsi käsityölehdet                                  4 viikkoa

Uusimmat lehdet ja käsikirjaston aineisto annetaan vain yö- ja viikonloppulainaksi. Ilman kirjastokorttia ei voi lainata. Lainat voi uusia korkeintaan viisi kertaa peräkkäin, jos aineistosta ei ole varauksia. Lainat voi uusia kirjastokäynnillä, puhelimitse aukioloaikoina, sähköpostitse tai internetissä.

Laina-ajan ylityksistä peritään kunnanhallituksen hyväksymät myöhästymismaksut sekä ilmoitus- ja laskutuskulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen internetissä ei ole onnistunut teknisen häiriön vuoksi.

Lainassa olevasta aineistosta voi jättää varauksen. Varauksesta peritään ilmoitusmaksu.

Palautuskehotus ja laskutus

Myöhässä olevista lainoista lähetetään palautuskehotus. Varatusta aineistosta kehotus lähetetään heti eräpäivää seuraavana päivänä. Ennen laskua lähetetään toinen palautuskehotus. Asiakas on velvollinen maksamaan palautuskehotuksista aiheutuneet kustannukset.

Lasku palauttamattomasta aineistosta lähtee kahden viikon kuluttua toisesta palautuskehotuksesta. Maksamattomat laskut siirtyvät perintään.

Perintä koskee myös alle 18 -vuotiaan lainaamaa aineistoa. Asiakas maksaa perintäkulut sekä palautuskehotuksista ja laskutuksesta aiheutuneet kulut, vaikka aineisto palautettaisiin tai lasku maksettaisiin.

Maksut ja korvaukset

Arvonlisäverollisten palvelujen hinnat sisältävät arvonlisäveron

Ensimmäinen kirjastokortti                                              0 €
Kirjastokortin uusiminen                                                  3 € 
Seutulaina Kainuun kirjastoista                                       3 €  
Kaukopalvelutilaus kotimaasta                                      lähettäjäkirjaston perimä maksu tai vähintään 5 €
Myöhästyneistä lainoista
              1. huomautusmaksu                                           1 €
              2. huomautusmaksu                                           2 €  
Kopio                                                                                kirjastoaineistosta mustavalkokopio 0,30 €/A4,
                                                                                          muut kunnan hinnaston mukaan
Tuloste, mustavalkoinen                                                    0,20 € / A4, muut kopiohinnaston mukaan
Kadonnut aineisto                                                           uusi kappale tai indeksitarkistettu hankintahinta
Poistetun aineiston myynti                                                 0,20 - 1 €

                                                                                          Kunnanhallitus 10.12.2012