Liikunta

Puolanka tarjoaa oivalliset luontoliikuntamahdollisuudet omatoimiselle liikkujalle, mutta myös ohjattua liikuntatoimintaa kuntalaisille ja vapaa-ajan asujille.

Yksi kunnan keskeisimmistä tehtävistä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Liikuntatoimella on edistämistyössä keskeinen rooli, sillä se paitsi tuottaa kuntalaisten tarvitsemia liikuntapalveluja ja -toimintoja myös ylläpitää liikunnan harrastamisen puitteet ja edistää liikunnan avulla terveyttä ja hyvinvointia. Liikuntatoimi tukee kuntalaisten liikkumista myös kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä.

Liikuntatoimi tarjoaa liikuntapaikat ja -palvelut tasapuolisesti kaikkien käyttöön ja huolehtii muun muassa niiden suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossapidosta yhdessä teknisen toimen kanssa.

Yhteystiedot:

Ari Pyykkönen
liikuntapaikkojen hoitaja
040-582 1627
ari.pyykkonen[ät]puolanka.fi

Tuulikki Kemppainen
Liikuntaneuvoja
puh. 040 5962942 
tuulikki.kemppainen@puolanka.fi

Puolangan urheiluseurat:
Puolangan Ryhti ry
Puolangan Pallo -80
Puolangan Moottorikerho/UA