Jokainen lukiolainen kuuluu lukion oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden yhteistoimintaa ja edistää opiskelua. oppilaskunta järjestäytyy lukuvuosittain. Ohjausryhmät valitsevat edustajansa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus järjestäytyy syksyn ensimmäisessä kokouksessa ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lukuvuodella 2019-2020 Kaartinen Jenni. 

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2019 -2020:

1.ov
Holappa Milena
Seppänen Inka
Väisänen Miko

2.ov
Mikkonen Silja
Rantahalvari Inka
Väyrynen Riku

3.ov
Heikkinen Anni
Väisänen Emma