POISSAOLOT


Sairaus
Sairastumisesta tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle, kansliaan tai suoraan opettajalle välittömästi.
Sairauden päätyttyä voi halutessaan pyytää tukiopetusta.


Muut poissaolot
Luvan poissaoloon yksittäiseltä tunnilta myöntää hyväksyttävästä syystä kurssin opettaja,
pyydetään ennen oppituntia.
Luvan korkeitaan 5 pv poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja.
Yli 5 pv poissaolon myöntää rehtori kirjallisen hakemuksen perusteella.


Poissaolojen vaikutus arviointiin
Kurssikokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki poissaolot on selvitetty
Kurssi jätetään arvostelematta, jos opiskelijalla on luvattomia tai selvittämättömiä
poissaoloja tai jos annetut kurssityöt jäävät tekemättä, todistukseen merkintä K.
Tällöin kurssi on suoritettava uudestaan. Opettaja voi määrätä lisätehtäviä poissaolojen
korvaamiseksi.
Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan jakson aikana.
Erityisestä syystä rehtori voi myöntää pidemmän suoritusajan.
Opettaja voi selvittämättömien poissaolojen vuoksi jättää kurssin arvostelematta. Tällöin opiskelija
joutuu keskeyttämään kurssin ja hän menettää oikeiden osallistua kurssikokeeseen. Keskeytettyä,
täydennettävää ja hylättyä kurssia ei lasketa kurssikertymään. Arvosanalla 4 suoritettu lasketaan,
jos oppiaineen oppimäärä täyttyy.