Juhlat ja teemat
- AIKATAULUT ALUSTAVIA

• Osallistutaan lukuvuoden alkajais- ja päättäjäisjumalanpalvelukseen Puolangan kirkossa. Järjestetään joulukirkko pe 20.12.2019, joka on samalla syyslukukauden päätösjuhla.

• Kodin ja koulun yhteistyöpäivä perjantaina 27.9.2019.

• Osallistutaan valtakunnalliseen päivätyökeräykseen perjantaina 25.10.2019. Taksvärkkiin osallistumattomille päivä on soveltuvin osin normaali koulupäivä.

• Yrittäjyyskasvatukseen osallistutaan 6. luokkalaisten vierailulla Yri-
tyskylään Ouluun ja ainekohtaisesti sekä teemapäivien avulla.

• Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin valtakunnalli-siin teemoihin.

• Osallistutaan resurssien puitteissa taiteilijavierailuihin ja näyttelyihin.

• Koulun joulujuhla on torstaina 12.12.2019 ja kevätjuhla 30.5.2020.

• Avoimien ovien päivä pe 20.3.2020 ja samalla tulevien 1. luokan op-pilaiden kouluun ilmoittautuminen

• Valinnaisaineet esitellään sähköisessä muodossa huoltajille kevätlu-kukauden alussa.

• Jatko-opintojen esittelytilaisuus ysiluokkalaisten huoltajille
torstaina 30.1.2020.

• Koko koulun ulkoilupäivä perjantaina 28.2.2020.

• Tulevien 1. luokkalaisten vastaanottoilta on keskiviikkona 1.4.2020.

• Tulevien 6. luokkalaisten vastaanottoilta on keskiviikko 8.4.2020.

• Tapakasvatusteemaa käsitellään useissa eri yhteyksissä – esim. ta-pakasvatusviikko tai teemapäivät oppilaskunnan järjestämänä.

• Liikennekasvatukseen liittyvää valistustyötä jatketaan yhteistyössä
poliisin ja Liikenneturvan kanssa.

• Turvallisuuskasvatukseen osallistuu maakunnan palo- ja pelastus-toimi.