Puolangan perhekeskus

Puolangan Perhekeskus tarkoittaa kunnan lähipalvelujen verkostoa, joka tukee ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Sovitamme yhteen perheiden tarvitsemia palveluja niin, että perheesi saa kokonaisvaltaista ja tarpeenmukaista tukea huoliinsa.

Verkostomainen toimintapa tarkoittaa sitä, että saat apua tai tukea sieltä, missä asiat tulevat puheeksi. Tuen ja avun tarve arvioidaan aina yhdessä perheesi kanssa. Tarvittaessa sovimme kanssasi toimijoiden verkoston kokoamisesta, jotta saadaan riittävä tuki ja ymmärrys huolen hälventämiseksi. Palvelut voivat sovittaessa jalkautua kotiin, varhaiskasvatuksen yksikköön tai kouluun.
Perhekeskus tarjoaa myös sähköisiä palveluja, kuten normaali.fi ja enjaksa.fi-chatpalvelut.

Puolangalla perhekeskus-verkostoon kuuluvat Puolangan kunta, Terveystalo, seurakunta ja varhaiskasvatus.

Puolangan perhekeskuksesta löydät tietoa kunnan sosiaalipalveluista, kansalaisopiston palveluista, nuorisotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä sekä Puolankajärven koulun palveluista, kuten tuen muodoista, oppilashuollosta, opinto-ohjauksesta sekä koulun kerhoista.

Terveystalon palveluista löydät äitiys-lasten-ja ehkäisyneuvolan, päihde-ja mielenterveyspuolen, perhetyön(varhaisen tuen perhetyö, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu) sekä opiskeluhuollon palvelut(terveydenhoitaja, koulukuraattori, miekkari ja koulupsykogi).

Varhaiskasvatuksen palvelut järjestää Touhula.

Seurakunta on myös aktiivinen lapsiperheiden parissa työskentelevä toimija Puolangalla.