Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puolangan kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Terveystalo Kuntaturva Oy.

Puolanka kuuluu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään ja sairaanhoitopiiriin sekä erityishuoltopiiriin ympäristöterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta. Erityissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon ja erityishuollon palvelut tuottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 

Lisätietoa Puolangan sosiaali- ja terveyspalveluista yhteystiedot löytyvät täältä

                                                                                                                                                            

Virkalääkäri Harri Haimakainen

mail: harri.haimakainen(at)puolanka.fi


Sosiaalipalvelut - kaikkien ihmisten palveluita

Kunnan tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Sosiaalipalvelut ovat keskeinen hyvinvointipalvelujen kokonaisuus. Sosiaalipalveluja tarvitsee lähes jokainen kansalainen jossain elämänkaaren vaiheessa. Kunta vastaa sosiaalipalvelujen valvonnasta, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaisen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Osana hyvinvoinnin edistämistä Puolangan kunta järjestää sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta sekä rakenteellista sosiaalityötä.

Puolangan kunta järjestää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuottaa mm. seuraavia sosiaalipalveluita:

 • sosiaalityö
 • sosiaaliohjaus
 • sosiaalipäivystys
 • sosiaalinen kuntoutus
 • liikkumista tukevat palvelut
 • lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 • toimeentulotuki/ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki
 • lapseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät asiat
 • muut sosiaalihuoltolain 11 § mukaisiin tarpeisiin vastaavat asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömät sosiaalipalvelut.

Terveystalo Oy tuottaa mm. seuraavia palveluja Puolangalla:

 • perhetyö
 • kotipalvelu
 • kotihoito
 • asumispalvelut
 • iäkkäiden palvelut
 • laitospalvelut
 • päihdetyö
 • mielenterveystyö
 • kasvatus- ja perheneuvonta

Sosiaali- ja potilasasiamies puh. 050 341 5244 arkisin ti - to klo 10-13.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut, taksat, palkkiot ja
myöntämisperusteet 1.3.2020 alkaen:

Puolangan kunnan omaishoidon myöntämisperusteet ja palkkiot

Puolangan kunnan kotihoidon asiakasmaksut

Perhehoidon ja tukiperhetoiminnan ja kulukorvausten soveltamisohje

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Puolangan kunnan palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun perusteet ja asiakasmaksut

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohje

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon maksut