Hankintarengas

Puolangan kunta muodostaa yhdessä Kajaanin kaupungin, Kuhmon kaupungin, Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kuntien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun liiton sekä Kainuun evl. seurakuntien kanssa Kainuun hankintarenkaan. Lisäksi yhteishankinnan piiriin kuuluvat ostajan määräysvallassa olevat yhtiöt ja liikelaitokset.

Osapuolten kesken on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on määritelty hankintojen päävastaaja ja tehtäväjaot. Toiminta perustuu vuosittain hyväksyttyyn hankintasuunnitelmaan.