Ympäristö

Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ilmansuojelun, vesiensuojelun, jätehuollon, meluntorjunnan lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioista sekä luonnonsuojeluun ja ympäristön tilan seurantaan liittyvistä tehtävistä Puolangan kunnan alueella.

Viranomaisen vastuisiin kuuluvat myös ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu sekä valvonta.

Raimo Seppänen
vs. ympäristötarkastaja
p. 044 747 7901
raimo.seppanen(at)puolanka.fi
Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka