Ympäristö

Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ilmansuojelun, vesiensuojelun, jätehuollon, meluntorjunnan lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioista sekä luonnonsuojeluun ja ympäristön tilan seurantaan liittyvistä tehtävistä Puolangan kunnan alueella.

Viranomaisen vastuisiin kuuluvat myös ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu sekä valvonta.


Ympäristölupahakemukset voi jättää sähköpostilla osoitteeseen:

kalevi.huovinen(at)puolanka.fi