Tontit

Paljakka, Tonkopuron kaava

Tonkopuron tontit sijaitsevat Paljakan ydinalueella, rinteiden ja kalastuspuiston välittömässä läheisyydessä. Tontit on tarkoitettu matkailua palvelevan toiminnan rakentamiseen, esimerkiksi suuremmille lomahuoneisto kokonaisuuksille.


Auhon lomatontitAuhon lomatontit

Auhon rantatontit rajoittuvat Pirttijärveen ja Vähäjärveen Kiiminkijoen latvoilla. Tontit ovat Pahan Paavon Beachin välittömässä läheisyydessä.


Pikku-Puution tontitPikku-Puution tontit

Pikku-Puution tontit sijaitsevat Puolangan kirkonkylän välittömässä läheisyydessä, valjastamattoman Kiiminkijoin latvoilla.


Paljakan lomatontitPaljakan lomatontit

Paljakan matkailualueella heti hiihtokeskuksen välittömässä läheisyydessäja hieman kauempana on tontteja sekä yksittäisten loma-asuntojen että useamman kiinteistön rakentamista varten


 

Yhteystiedot

Puolangan kunnan tonteista antaa lisätietoja:

elinkeinopäälikkö Heikki Kanniainen p. 040 8306592 heikki.kanniainen@puolanka.fi


Yhteydenotto

 Tietopankki

 

Rakennusjärjestys ja ohjeet

Rakentamiseen liittyvät asiakirjat ja ohjeet

Lomakkeet

Tästä linkistä löydät mm. seuraavat lomakkeet:

  • Rakennuslupahakemus
  • Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus
  • Hakemus/Ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja
  • Rakennushankeilmoitus + ohje
  • Asuinhuoneistot + ohje
  • Rakennushanketietojen korjausilmoitus + ohje
  • Rakennusvaiheilmoitus
  • Ilmoitrus rakennuksen poistumasta
  • Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta
  • Jatkoaikahakemus