Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opinnoissaan lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

Opinto-ohjaaja

* Riittävä tuki ja henkilökohtainen ohjaus

* Auttaa opiskelijoita sijoittumaan jatko-opintoihin

* Opiskelijan kasvun ja kehityksen tukeminen

* Opiskelijan sosiaalisten valmiuksien sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen

* Elämänsuunnittelussa ja -hallinnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittymisen tukeminen

* Ohjaus ja tuki opiskelutaitojen kehittymisessä sekä opiskelijan oman oppimistyylin tunnistamisessa

* Ammatinvalintaan sekä jatko-opintoihin ja yhteishakuun liittyvä ohjaus