YDINASIOITA LUOKATTOMASTA LUKIOSTA

* Luokattomassa lukiossa ei ole pysyviä luokkia, vaan jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Ryhmä kokoontuu keskimäärin kerran viikossa ryhmänohjaajan johdolla pohtimaan erilaisia opiskeluun, kurssivalintoihin ja muuhun koulunkäyntiin liittyviä asioita.

* Samassa opetusryhmässä (= jonkin oppiaineen kurssilla) voi olla eri vuositason opiskelijoita tai opiskelijoita muista filiaalilukioverkoston kouluista videoneuvottelulaitteiden välityksellä.

* Kouluvuosi jaetaan viiteen jaksoon, joissa jokaisessa opiskelijalla on erilainen työjärjestys. Jakson pituus on 7 – 8 viikkoa. Jakso päättyy koeviikkoon.

* Jokaisessa jaksossa suoritetaan eri oppiaineiden kursseja, joihin kuluu 18 – 20 oppituntia, yhden oppitunnin pituus on 75 minuuttia.

* Kurssitarjotin on lukion tarjoamien kurssien valikko, josta opiskelija valitsee suoritettavat kurssit. Kiertotuntikaavion avulla laaditaan lukujärjestys jokaista jaksoa varten.

* Minimikurssimäärä lukioaikana on 75 kurssia, joista 47 – 51 kurssia on pakollista. Opiskeluaika on kahdesta neljään vuoteen. Sopiva kurssimäärä on 31-33 kurssia/ lukuvuosi, jotta opinnot saa suoritettua kolmessa vuodessa. Suoritettujen kurssien määrälle ei ole ylärajaa.

* LOPS21 Pakollisia opintoja on valittava vähintään 94 op (lyhyt ma) tai 102 op (pitkä ma). Valtakunnallisia valinnaisia opintoja on valittava vähintään 20 opintopistettä. Paikallisia, valinnaisia opintoja voit valita oman harkintasi mukaan. Lukion oppimäärä laajuus on vähintään 150 opintopistettä. 

* Oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4 - 10. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S tai numerolla.

* Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto joko kerralla tai kolmelle peräkkäiselle kerralle hajautettuna.

* Opiskelijalla on vastuu tekemistään kurssivalinnoista sekä kurssien suorittamisesta aikataulun mukaan.