OPPILASKUNTA

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaat ovat valinneet luokittain yhden edustajan luokilta 3 – 9 oppilaskunnan hallitukseen ja hallitus on valinnut puheenjohtajakseen. Oppilaskunta pystyy vaikuttamaan koulun toimintaan - näin moniin asioihin saadaan mukaan oppilaan näkökulma. Jäsenille annetaan vastuuta ja he pääsevät vaikuttamaan koulutyöhön ja kouluympäristöön. Oppilaskunnan jäsenet ovat olleet mukana esim. opetussuunnitelmatyössä ja järjestyssääntöjen laatimisessa ja opettajien valinnoissa. Lisäksi on järjestetty monenlaista yhteistoimintaa kuten juhlia, tapahtumia, teemapäiviä ja -viikkoja. Myös tukioppilaat toimivat oppilaskunnan kanssa yhteistyössä. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Eine Moilanen ja Anni Karhu. 

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lv. 2021 – 2022:

3A Niskanen Lari
4A Väisänen Aapo
5A Uusitalo Alisa
6A Hyttinen Ronja
7A Rahikkala Lukas
8A Kartano Terese
9A Seppänen Juho