OPPILASKUNTA

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaat ovat valinneet luokittain yhden edustajan luokilta 3 – 9 oppilaskunnan hallitukseen ja hallitus on valinnut puheenjohtajakseen Oona Moilasen (9A) . Oppilaskunta pystyy vaikuttamaan koulun toimintaan - näin moniin asioihin saadaan mukaan oppilaan näkökulma. Jäsenille annetaan vastuuta ja he pääsevät vaikuttamaan koulutyöhön ja kouluympäristöön. Oppilaskunnan jäsenet ovat olleet mukana esim. opetussuunnitelmatyössä ja järjestyssääntöjen laatimisessa ja opettajien valinnoissa. Lisäksi on järjestetty monenlaista yhteistoimintaa kuten juhlia, tapahtumia, teemapäiviä ja -viikkoja. Myös tukioppilaat toimivat oppilaskunnan kanssa yhteistyössä. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Ulla Paso ja Tiia Kokko.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lv. 2019 – 2020:

3A Väinö Seppänen
4A Jonna Kemppainen
5A Aki Moilanen
6A Ada Manninen
7A Raakel Autio
8A Iida-Alisa Hyttinen
9A Oona Moilanen