Puolankajärven koulun opinto-ohjaaja Tuulia Huhta p. 040 563 0946

Opinto-ohjaaja

* Riittävä tuki ja henkilökohtainen ohjaus
* Auttaa oppilaita sijoittumaan jatko-opintoihin
* Oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen
* Oppilaan sosiaalisten valmiuksien sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen
* Elämänsuunnittelussa ja -hallinnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittymisen tukeminen
* Ohjaus ja tuki opiskelutaitojen kehittymisessä sekä oppilaan oman oppimistyylin tunnistamisessa
* Ammatinvalintaan sekä jatko-opintoihin ja yhteishakuun liittyvä ohjaus
* Henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus
* Tasa-arvon edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
* Jälkiohjaus

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISJAKSOT 2022 - 2023

8. lk.
Yksi TET-jakso, joka on pituudeltaan 5 koulupäivää/oppilas.
Ajankohta:
vko 13

9.lk
Kaksi TET-jaksoa. Kumpikin jakso on pituudeltaan 5 koulupäivää/ oppi-las.
Ajankohdat:
vko 44
vko 9

 

 

Opiskelupaikoista löytyy tietoa osoitteesta

www.opintopolku.fi