KOULUN JUHLAT, TAPAHTUMAT JA MUUT JOUSTOT

JUHLAT

- osallistutaan lukuvuoden alkajaisjumalanpalvelukseen ke 10.8.2022 kello 9 ja päättäjäisjumalanpalvelukseen pe 2.6.2023 kello 9.

- osallistutaan taksvärkkikeräykseen pe 28.10.2022.

- järjestetään yhteinen joulujuhla lukion kanssa oppilaiden huoltajille to 15.12.2022 kello 18.

- joulukirkko ti 21.12.2022 kello 9.

- varataan toimintapäivä ysien juhlaa varten pe 2.6.2023

- järjestetään lukukauden päätösjuhla la 3.6.2023 kello 9

TEEMAT, TAPAHTUMAT JA AIHEKOKONAISUUDET

Lukuvuoden valtakunnallisia teema-aiheita käsitellään soveltuvin osin päivänavauksissa ja oppitunneilla.

Turvakävely ti 9.8. Koulun poistumisharjoitus syksy 2022

Kiusaamisen vastainen tapahtuma 18.8.2022 klo 13–14 Livestriimaus Salosta, yläkoululaisille.

Valtakunnallinen harrastusviikko 5.9. – 11.9.2022

Tapakasvatus. Pidetään esillä hyvät tavat -teemaa kaikissa mahdollisis-sa yhteyksissä. Oppilaskunnan tuella teemaviikko tai teemapäiviä.

Yrittäjyyskasvatukseen osallistutaan ainekohtaisesti ja teemapäivän/-viikon avulla. 6. luokkalaiset vierailevat Oulun yrityskylässä 5.4.2023.

Liikenneturvallisuusviikko 12. – 16.9.2022. Teemana turvalliset koulumatkat osallistutaan ainekohtaisesti tai asiantuntijan johdolla.

Yleisurheilukilpailut pidetään ma 5.9.2022 klo 10.30.

Perjantaina 30.9.2022 Kodin ja koulun päivä, avoimet ovet

Tukari-koulutus osallistutaan, jos tulee tarjolle.

Elokuvakasvatuksen teema viikko 1.–9. luokille 3.10. – 9.10.2022

Nou Hätä –kilpailu keväällä 2023.

Pe 17.3.2023 tulevien 1. luokkalaisten kouluun ilmoittautuminen

Ulkoilupäivä järjestetään ke 15.3.2023 mahdollisesti yhdessä lukion kanssa. Varataan mahdollisuus eri harrastusvaihtoehdoille.

Ke 12.4.2023 tulevat 1. luokkalaiset tutustuvat kouluun ja tulevien 1. luokkalaisten huoltajien ilta klo 18.00 Teams.

Ke 19.4.2023 tulevat 6. luokkalaiset tutustuvat yläkouluun (3 h).

Monialaiset opinnot (Yhteistoimintatiimi)

Varataan viisi työpäivää tapahtumapäiviksi. Tapahtumapäivät pyritään järjestämään siten, että kaikki oppilaat voivat osallistua niihin. Tarvitta-essa osa päivistä voidaan toteuttaa myös luokkatasoittain ja puolipäivinäkin. Tapahtumapäivät organisoidaan yhteistyössä oppilaskunnan kanssa.

Taidetestaajien taiteilijavierailuihin, näyttelyihin ja muihin kult-tuuritapahtumiin osallistutaan kulttuurikasvatussuunnitelman mu-kaan.

RETKET JA LEIRIKOULUT

Opetusryhmät tekevät oppiaineeseen liittyviä vierailuja lähialueen yrityksiin, laitoksiin ja ympäristöön määrärahojensa puitteissa.

Pienryhmälle, 2., 5. ja 9. luokkien oppilaille varataan mahdollisuus osallistua omalla kustannuksellaan luokanopettajan/-valvojan ja huoltajien yhdessä järjestämään leirikouluun. Leirikoulu voidaan toteuttaa myös opintoretkityyppisenä.

Leirikouluun voidaan käyttää yhdestä viiteen työpäivää.

Retki Kierikkiin luokat 5 ja 6.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISJAKSOT 2022 - 2023

8. lk.

Yksi TET-jakso, joka on pituudeltaan 5 koulupäivää/oppilas.

Ajankohta:

vko 12 ja 13

9.lk

Kaksi TET-jaksoa. Kumpikin jakso on pituudeltaan 5 koulupäivää/ oppi-las.

Ajankohdat:

vko 44

vko 9