KOULUN JUHLAT, TAPAHTUMAT JA MUUT JOUSTOT

(aikataulut alustavia)

- lukuvuoden alkajaisjumalanpalvelus ke 12.8.2020 kello 9 ja päättäjäisjumalanpalvelus pe 4.6.2021 kello 9.
- taksvärkkikeräys ma 19.10.2020.
- yhteinen joulujuhla lukion kanssa  to 10.12.2020. Joulujuhla vietetään etänä. Koteihin jaetaan linkki joulujuhlavideoon myöhemmin Wilman kautta. 
- joulukirkko pe 18.12.2020 kello 9.
- ysien juhla  pe 4.6.2021
- lukukauden päätösjuhla la 5.6.2021 kello 9

TEEMAT, TAPAHTUMAT JA AIHEKOKONAISUUDET

Lukuvuoden valtakunnallisia teema-aiheita käsitellään soveltuvin osin päivänavauksissa ja oppitunneilla.

Yhteisvastuu. Osallistutaan päivätyökeräykseen luokilla 5 - 9.

Valtakunnallinen harrastusviikko 7.9. – 11.9.2020

Tapakasvatus. Pidetään esillä hyvät tavat -teemaa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Oppilaskunnan tuella teemaviikko tai teemapäiviä. 

Yrittäjyyskasvatukseen osallistutaan ainekohtaisesti ja teemapäivän/-viikon avulla. 6. luokkalaiset vierailevat Oulun yrityskylässä.

Liikennekasvatuksen liikenneturvaviikko 7. – 11.9.2020 osallistutaan ainekohtaisesti tai asiantuntijan johdolla.

Yleisurheilukilpailut pidetään ma 7.9.2020 klo 10.30 ja ulkoilupäivä järjestetään pe 5.3.2021.

Euroopan liikuntapäivät 21.9. – 27.9.2020

Elokuvaviikko 28.9. – 2.10.2020

Nou Hätä –kilpailu keväällä 2021. 

Perjantaina 19.3.2021 avoimien ovien päivä, samalla tulevien 1. luokkalaisten kouluun ilmoittautuminen.

To 15.4.2021 tulevat 1. luokkalaiset tutustuvat kouluun.

To 22.4.2021 tulevat 6. luokkalaiset tutustuvat yläkouluun.

Monialaiset opinnot (Opi ja kasva - tiimi)
Varataan viisi työpäivää tapahtumapäiviksi. Tapahtumapäivät pyritään järjestämään siten, että kaikki oppilaat voivat osallistua niihin. Tarvit-taessa osa päivistä voidaan toteuttaa myös luokkatasoittain ja puolipäi-vinäkin. Tapahtumapäivät organisoidaan yhteistyössä oppilaskunnan kanssa.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISJAKSOT 2020 - 2021

8. lk.
Yksi TET-jakso, joka on pituudeltaan 5 koulupäivää/oppilas.
Ajankohta:
vko 15

9.lk
Kaksi TET-jaksoa. Kumpikin jakso on pituudeltaan 5 koulupäivää/ op-pilas.
Ajankohdat:
vko 44
vko 7