TUKIOPPILAAT

Tukioppilaat toimivat oppilaskunnan alaisena. Tukioppilastoiminta on aloitettu Suomessa MLL:n toimesta vuonna 1972. Ideana on, että toinen nuori pystyy usein paremmin vaikuttamaan toisen nuoren käyttäytymiseen kuin aikuinen. Jokainen koulu on omanlaisensa kokoonpano ja tukioppilastoiminta muotoutuu yksilöllisesti koulun mukaan. Tavoitteena on parantaa koulun jäsenten välisiä suhteita ja luoda hyvää henkeä. Tukioppilaat ovat tavallisia nuoria, reiluja kavereita, joihin voi luottaa ja jotka saavat tehtäväänsä koulutuksen. Nykyiset yläkoulun tukarit osallistuvat koulutukseen tulevana lukuvuotena. Tukioppilaat järjestävät koulussamme erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä yhdessä oppilaskunnan kanssa.

TUKIOPPILAAT LV. 2021 - 2022

7A

Holappa Melissa
Karvonen Riia
Niittyalho Hilma
Väisänen Iida

8A
Kartano Teresa
Tolonen Amanda
Väisänen Kerttu

9A
Kinnunen Joona
Seppänen Juho