Tapahtumajärjestäjien Teams palaveri

05.10.2020 Kulttuuri

Kainuun sote järjestää yhteisen tilaisuuden kainuulaisille yhdistys-, seura- ja tapahtumajärjestäjille

Tapahtumajärjestäjä, mietitkö miten järjestät tapahtuman turvallisesti? Kai¬nuun so¬te jär¬jes¬tää yh¬tei¬sen ti¬lai¬suu¬den kai¬nuu¬lai¬sil¬le yh¬dis¬tys-, seu¬ra- ja ta¬pah¬tu¬ma¬jär¬jes¬tä¬jil¬le 5.10.2020 klo 17. Tule kuulolle, kun Kai¬nuun pan¬de¬mia¬pääl¬lik¬kö Ol¬li-Pek¬ka Kouk¬ka¬ri an¬taa oh¬jeis¬tuk¬sia tur¬val¬li¬seen har¬ras¬ta¬mi¬seen ja ko-koon¬tu¬mi¬siin ko¬ro¬na¬vi¬ruk¬sen le¬viä¬mi¬sen eh¬käi¬se¬mi¬sek¬si, eten¬kin ryh¬mä¬muo¬toi¬sis¬sa toi¬min¬nois¬sa. Ti¬lai-suus on tar¬koi¬tet¬tu kai¬kil¬le kai¬nuu¬lai¬sil¬le yh¬dis¬tys-, seu¬ra- ja ta¬pah¬tu¬ma¬jär¬jes¬tä¬jil¬le, joi¬den tu¬lee vas¬ta¬ta toi¬min¬nan tur¬val¬li¬suu¬des¬ta omas¬sa toi¬min¬taym¬pä¬ris¬tös¬sään. Ti¬lai¬suus pi¬de¬tään 5.10.2020 klo 17. Linkki verkossa pidettävään Teams-pa¬la¬ve¬riin saat Sami Haapalaiselta kun lähetät hänelle sähköpostia osoitteeseen sami.haapalainen@puolanka.fi

Takaisin tapahtumalistaan

Tapahtumakalenteri

loka 2022
matiketopelasu
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
KulttuuriUrheiluUsea kategoria

Tapahtumia päivittää

Sami Haapalainen
044-720 0244
sami.haapalainen(at)puolanka.fi

Tapahtuman voi ilmoittaa kaikki tapahtumia järjestävät.
Tapahtuman julkaisemiseen tarvitaan tapahtuman nimi, luonne, ajankohta, vastuullinen järjestäjä ja yhteyshenkilö.