Yrittäminen

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti kunnan elinvoimaisuuteen ja elinkeinorakenteeseen. 

Elinkeinopalvelut toimivat yhteistyössä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa elinkeinoelämän kehittämiseksi Puolangan kunnassa. Sidosryhmiä ovat muun muassa kunnan alueella toimivat yritykset ja kylätoiminta. Niitä ovat myös rahoittajat, ulkopuoliset yrittäjät, muut kunnat sekä media. 

Puolangan kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma on tehty yhdessä puolankalaisten yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti kunnan ja yrittäjien yhteistyöelimen, elinkeinotyöryhmän toimesta. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa.

Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Toiminta painottuu jo olemassa olevien yritysten kehittämiseen, uusien yritysten syntymisen edistämiseen ja muuhun yritysneuvontatyöhän sekä yrittäjäkoulutukseen, kuntamarkkinointiin ja uusien vaikuttavien kehittämisprosessien käynnistämiseen.

Elinkeinopalveluista vastaavat kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies sekä maatalousasioihin liittyen maaseutupäällikkö. 

Yritysneuvontaan liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä elinkeinoasiamies Heikki Kanniaiseen p.040-8306592. Puolangan biokeskushankkeeseen liittyen projektipäällikkö Sauli Jänttiin p. 044-5514628. Muissa asioissa yhteydenotto kunnan keskukseen p. 08-6155441, joka ohjaa teidät oikealle henkilölle.

Elinkeinoasioihin liittyviä muita toimijoita on koottu yrittäminen-sivun alle.

Heikki Kanniainen

Elinkeinoasiamies
Puh. 040 830 6592
heikki.kanniainen(ät)puolanka.fi