ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta löydät tietoa mm. yrityksen perustamisesta, maaseutuelinkeinoista, joukkoliikenteestä, tieliikenteen luvista, sivistyksestä, työvoimapalveluista ympäristöstä ja EU-rahoituksesta.

Kainuun ELY-keskus