Oulujärvi Leader 

Oulujärvi LEADER ry on paikallisten asukkaiden, yhdistysten ja yritysten yhteinen maaseudun kehittämisyhdistys, jonka jäseniä ovat myös alueen kunnat. Toiminta-alueemme käsittää Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueet. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa, kuka tahansa maaseudun elinvoimaisuuden edistämisestä kiinnostunut voi liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistys on perustettu 1996.

Toteutamme omaa alueemme toimijoitten kanssa rakennettua Yhdessä–kehittämisohjelmaamme. Tähän työhön olemme saaneet Maa- ja metsätalousministeriöltä 5,25 miljoonaa euroa ohjelmakaudelle 2007 – 2013. Toimintamme on monipuolista:
§ rahoitamme hankkeita, jotka pohjautuvat alueen asukkaiden tarpeisiin ja joita he itse toteuttavat,
§ neuvomme hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa,
§ haemme itse rahoitusta eri lähteistä ja toteutamme maaseutua hyödyttäviä hankkeita,
§ osallistumme kehittämistyöryhmiin ja tuomme niissä esille maaseudun näkökulmaa,
§ järjestämme koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ja erilaisia teemapäiviä.

LEADER+ -kaudella 2000 – 2006 myönsimme hankkeille yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Toteutettuja hankkeita oli noin 150. Leader II –kaudella 1997 – 1999 toteutettiin 92 hanketta, joihin käytettiin yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa.

www.oulujarvileader.fi