Yritys-Suomi

Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Yrityssuomi.fi on käyttäjälle maksuton verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja palveluja yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Verkkopalvelu sisältää myös asiointipalveluja ja lomakkeita. Verkkopalvelusta on ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Verkkopalvelun sisällöntuotannosta vastaa verkkotoimitus. Sisällön kehittämiseen ja verkkopalvelun ajantasaisuuden ylläpitoon osallistuu lisäksi laaja kumppaniverkosto. Verkkopalvelulla on toimitusneuvosto, joka toimii erityisesti verkkoviestinnän asiantuntijana ja nostaa esille palvelun kehittämistarpeita.

Palvelukokonaisuutta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Yrityssuomi.fin verkkotoimitus on osa Aluehallinnon tietohallintopalvelut -yksikköä (AHTi-yksikkö).

Verkkopalvelun ylläpitoon ja kehitykseen käytetään osin Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.

Yritys-Suomen verkkopalvelussa osa sisällöstä voi olla vain suomeksi. Verkkopalvelun sisältösivuilla esiintyy jonkin verran linkityksiä suomenkielisiin verkkosivuihin tai tiedostoihin, jos kyseistä sisältöä ei ole tuotettu ruotsiksi.

www.yrityssuomi.fi